COVID-regels

 • Toegang schaatsbaan geldt alleen voor personen tot 18 jaar.
 • SVP handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Er geldt mondkapjesplicht vanaf 18 jaar.
 • Het is 1 ouder/begeleider toegestaan te helpen bij kinderen die hulp nodig zijn met het aantrekken van de schaatsen. Deze persoon dient wel gelijk de tent te verlaten.
 • Direct na het schaatsen moet je de schaatsbaan verlaten.
 • Toiletbezoek is alleen toegestaan voor personen tot 18 jaar.
 • Meezingen en schreeuwen is ten strengste verboden voor personen van 12 jaar en ouder.

 

HUISregels

 • In verband met de veiligheid is het enkel toegestaan om op kunst- en ijshockeyschaatsen te schaatsen (dus geen noren of klapschaatsen)
 • Bij waarneming van onderstaande handelingen geldt onmiddelijke verwijdering en uitsluiting van de ijsbaan:
  • Pesten
  • Bewust schade toebrengen aan de ijsvloer of aan eigendom van anderen.
  • Sneeuwballen gooien op of rondom de ijsbaan.
  • Consumpties nuttigen op de ijsbaan.
  • Roken op de ijsbaan of in de tent.
  • Op de boarding klimmen of zitten.
  • Meenemen van glaswerk, alcolhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en scherpe voorwerpen   

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissingen en letselschade ontstaan op en rond de ijsbaan.

AANWIJZINGEN VAN DE ORGANISATIE DIENEN TEN ALLEN TIJDEN OPGEVOLGD TE WORDEN

 

Corona

In verband met de coronamaatregelen is Emmen on Ice dit jaar alleen toegankelijk voor jongeren onder de 18 jaar. Ook gaat de curlingcompetitie niet door. Er is dit jaar geen horecagedeelte, maar wel een mogelijkheid om warme dranken af te halen.

Emmen on Ice

VANWEGE de coronamaatregelen IS DE VOLKER WESSELS CURLING CUP dit jaar afgelast.