HUISregels

 • In verband met de veiligheid is het enkel toegestaan om op kunst- en ijshockeyschaatsen te schaatsen (dus geen noren of klapschaatsen)
 • Bij waarneming van onderstaande handelingen geldt onmiddelijke verwijdering en uitsluiting van de ijsbaan:
  • Pesten
  • Bewust schade toebrengen aan de ijsvloer of aan eigendom van anderen.
  • Sneeuwballen gooien op of rondom de ijsbaan.
  • Consumpties nuttigen op de ijsbaan.
  • Roken op de ijsbaan of in de tent.
  • Op de boarding klimmen of zitten.
  • Meenemen van glaswerk, alcolhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en scherpe voorwerpen   

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissingen en letselschade ontstaan op en rond de ijsbaan.

AANWIJZINGEN VAN DE ORGANISATIE DIENEN TEN ALLEN TIJDEN OPGEVOLGD TE WORDEN

 

Tarieven 2023/2024

Tarieven
Entree (incl. Schaatshuur) € 10,00
10 rittenkaart (incl. Schaatshuur) € 80,00
Huur schaatshulp € 3,00

Emmen on Ice

welkom bij emmen on ice 2023/2024